Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Επιχειρήσεις Επικοινωνία
 

Η Ποταμίτισσα, ένα όμορφο χωριό με απότομες καταπράσινες πλαγιές, μικρούς οπωρώνες και αμπελώνες, είναι χτισμένη περί τα 37 χιλιόμετρα της πόλης της Λεμεσού.

Είναι ένα από τα χωριά της γεωγραφικής περιφερείας Πιτσιλιάς που καταφέρνουν με την απλότητα τους, τις πλούσιες φυσικές ομορφιές τους,  και τον καθαρό τους αέρα να γοητεύσουν τον κάθε επισκέπτη. Ας γνωρίσουμε, όμως, καλύτερα την Ποταμίτισσα…

Ιστορικά στοιχεία
Ο Νέαρχος Κληρίδης, όπως διασώζει η Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια, αναφέρει πως το χωριό μας σχηματίστηκε μετά  την καταστροφή  ενός μεγάλου χωριού, τα Ρόγκια.  Ειδικότερα, όταν το χωριό Ρόγκια δέχτηκε επιδρομή των Καραμάνων, οι κάτοικοί του έντρομοι αναζήτησαν καταφύγιο σε γειτονική περιοχή, στην όχθη του ποταμού Αμπελικού, στη θέση δηλαδή που είναι χτισμένο το χωριό μας.

Ονομασία
Η ονομασία του χωριού συνδέεται με την παράδοση για την ανέγερση εκκλησίας, στην όχθη του Αμπελικού. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράδοση, η Παναγία καθόρισε το σημείο που επιθυμούσε να αναγερθεί εκκλησία και ήταν δίπλα στον προαναφερόμενο ποταμό, γι’ αυτό και ονομάστηκε εκκλησία της Παναγίας Ποταμίτισσας. Έτσι, το επίθετο της Παναγίας έγινε και το όνομα του χωριού μας.

Χρονολογία Πληθυσμός Χρονολογία Πληθυσμός
1881 118 1946 262
1891 149 1960 339
1901 146 1973 293
1911 162 1976 281
1921 153 1982 199
1931 161 2001 70

Πληθυσμός
Από το 1881 έως σήμερα, όπως φαίνεται και στον πίνακα, ο πληθυσμός παρουσίασε αυξομειώσεις. Από το 1960, παρατηρείται πληθυσμιακή μείωση, λόγω κυρίως της αστυφιλίας.

Εκκλησία
Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στην Παναγία την Ποταμίτισσα. Η σημερινή εκκλησία της Παναγίας αντικατέστησε την παλιά , από την οποία μάλιστα σώζονται εικόνες του 17ου και 18ου αιώνα.


Πηγές:
Γιώργου Καρούζη, Περιδιαβάζοντας την Κύπρο, Λεμεσός, Πόλη και Επαρχία, Λευκωσία 2001
Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπάιδεια, τ.1

Επιχειρήσεις
 
 
 
 
Επικοινωνία
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑΣ
4879, Ποταμίτισσα, Λεμεσός
Τηλ: 25522428
Φαξ: 25521087

 
 
 
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.