Μήνυμα Κοινοτικό Συμβούλιο Επιχειρήσεις Επικοινωνία
 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Ποταμίτισσας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Παμπακάς (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99608879
   
Ονοματεπώνυμο: Σάββας Παμπακάς (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 96354972
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Αγαθαγγέλου
Τηλέφωνα: 99411169
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Ματθαίου
Τηλέφωνα: 99790737
   
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Στυλιανού
Τηλέφωνα: 99692030
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο: Στέλλα Κυριάκου (Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός)
Τηλέφωνα: 97756942
E-mail: potamitissa@cytanet.com.cy
Επιχειρήσεις
 
 
 
 
Επικοινωνία
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑΣ
4879, Ποταμίτισσα, Λεμεσός
Τηλ: 25522428
Φαξ: 25521087

 
 
 
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.